kom.  691 391 495    |    tel./fax 42 684 28 47    |    e-mail: andrzej.smigielski@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski
Polski English
Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski

Prawo Cywilne

 1. Reprezentacja w cywilnych sporach sądowych;
 2. Tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 3. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca (poszkodowany może domagać się: zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowania za zniszczenie mienia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
 4. Sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości;
 5. Inne sprawy dotyczące nieruchomości;
 6. Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 7. Najem lokali;
 8. Umowy z deweloperami;
 9. Sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności;
 10. Sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń;
 11. Sprawy dotyczące polis posagowych i kaucji mieszkaniowych;
 12. Sprawy o zapłatę;
 13. Windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z
  kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności);
 14. Sprawy wekslowe;
 15. Sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 16. Sprawy o roszczenia wynikające z umowy sprzedaży;
 17. Spory dotyczące darowizn;
 18. Sprawy spadkowe;
 19. Stwierdzenie nabycia spadku;
 20. Dział spadku;

Prawo Gospodarcze

 1. Obsługa prawna przedsiębiorców;
 2. Tworzenie spółek handlowych;
 3. Tworzenie i redagowanie umów;
 4. Problematyka z zakresu spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych;
 5. Pomoc prawna w negocjacjach handlowych;
 6. Reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych;
 7. Sprawy wekslowe;

Prawo Budowlane

 1. Prawny nadzór inwestycji budowlanych;
 2. Pozwolenia na budowę;
 3. Warunki zabudowy;
 4. Przekształcenia gruntów;
 5. Zagospodarowanie przestrzenne;
 6. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
 7. Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

Prawo Rodzinne

 1. Sprawy rozwodowe;
 2. Sprawy alimentacyjne;
 3. Podział majątku wspólnego: sądowy i umowny;
 4. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 5. Ustalanie ojcostwa;
 6. Kontakty rodziców z dziećmi;
 7. Przysposobienie;

Prawo Pracy

 1. Reprezentacja sądowa pracodawców; 
 2. Reprezentacja sądowa pracowników; 
 3. Sprawy o przywrócenie do pracy; 
 4. Sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę; 
 5. Sprawy o należne wynagrodzenie za pracę; 
 6. Mobbing; 
 7. Obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy; 
 8. Zakaz konkurencji;

Prawo Administracyjne

 1. Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 2. Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 3. Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem 
  Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Podatkowe

 1. Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych;
 2. Reprezentowanie w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi;
 3. Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem
  Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Newsletter

Zapisz się do darmowej subskrybcji naszych wiadomości.

Kancelaria Andrzej Śmigielski © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2012