kom.  691 391 495    |    tel./fax 42 684 28 47    |    e-mail: andrzej.smigielski@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski
Polski English
Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski

Porady Prawne

Porady prawne

Prawo Cywilne

 1. Reprezentacja w cywilnych sporach sądowych;
 2. Tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 3. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca (poszkodowany może domagać się: zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowania za zniszczenie mienia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
 4. Sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości;
 5. Inne sprawy dotyczące nieruchomości;
 6. Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 7. Najem lokali;
 8. Umowy z deweloperami;
 9. Sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności;
 10. Sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń;
 11. Sprawy dotyczące polis posagowych i kaucji mieszkaniowych;
 12. Sprawy o zapłatę;
 13. Windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z
  kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności);
 14. Sprawy wekslowe;
 15. Sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 16. Sprawy o roszczenia wynikające z umowy sprzedaży;
 17. Spory dotyczące darowizn;
 18. Sprawy spadkowe;
 19. Stwierdzenie nabycia spadku;
 20. Dział spadku;

Prawo Gospodarcze

 1. Obsługa prawna przedsiębiorców;
 2. Tworzenie spółek handlowych;
 3. Tworzenie i redagowanie umów;
 4. Problematyka z zakresu spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych;
 5. Pomoc prawna w negocjacjach handlowych;
 6. Reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych;
 7. Sprawy wekslowe;

Prawo Budowlane

 1. Prawny nadzór inwestycji budowlanych;
 2. Pozwolenia na budowę;
 3. Warunki zabudowy;
 4. Przekształcenia gruntów;
 5. Zagospodarowanie przestrzenne;
 6. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
 7. Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

Prawo Rodzinne

 1. Sprawy rozwodowe;
 2. Sprawy alimentacyjne;
 3. Sprawy spadkowe;
 4. Podział majątku wspólnego: sądowy i umowny;
 5. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 6. Ustalanie ojcostwa;
 7. Kontakty rodziców z dziećmi;
 8. Przysposobienie;

Prawo Pracy

 1. Reprezentacja sądowa pracodawców; 
 2. Reprezentacja sądowa pracowników; 
 3. Sprawy o przywrócenie do pracy; 
 4. Sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę; 
 5. Sprawy o należne wynagrodzenie za pracę; 
 6. Mobbing; 
 7. Obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy; 
 8. Zakaz konkurencji;

Prawo Administracyjne

 1. Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 2. Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 3. Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem 
  Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Podatkowe

 1. Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych;
 2. Reprezentowanie w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi;
 3. Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem
  Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Newsletter

Zapisz się do darmowej subskrybcji naszych wiadomości.


Wyświetl większą mapę
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Śmigielski


ul. Piotrkowska 270 lok. 424,
90-361 Łódź
Tel. 42 244 50 25
Fax. 42 942 06 26
Tel. kom. 691 391 495
E-mail andrzej.smigielski@adwokatura.pl
Godziny: 09:00 - 19:00.

Filie kancelarii

ul. Dąbrowskiego 25,
98-220 Zduńska Wola

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
(I piętro), 97-400 Bełchatów
Kancelaria Andrzej Śmigielski © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2012