kom.  691 391 495    |    tel./fax 42 684 28 47    |    e-mail: andrzej.smigielski@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski
Polski English
Kancelaria Adwokacka Andrzej Śmigielski

Odszkodowania

Kancelaria adwokacka adw. Andrzej Śmigielski z Łodzi specjalizuje się i jest w stanie się podjąć spraw dotyczących odszkodowania. Na naszą pomoc mogą liczyć klienci, którzy w wyniku wypadku doznali każdego rodzaju uszczerbku na mieniu, zdrowiu, czy też na skutek nieprzewidzianych wydarzeń utracili bliskie sobie osoby. Każda z tych sytuacji stanowi niezaprzeczalną i wystarczającą podstawę do rozpoczęcia procedury zmierzającej do uzyskania odszkodowania. Łódź to jedynie mały wycinek zasięgu naszej działalności na tym polu, gdyż w razie potrzeby współpracujemy z klientami z całej Polski.

Nasza pomoc dotycząca uzyskania przez klienta odszkodowania polega na zapewnieniu sprawiedliwej wypłaty tej jednorazowo przysługującej należności. Działając na rzecz naszych klientów z miasta Łódź jesteśmy w stanie doprowadzić do satysfakcjonującego końca sprawy pomiędzy klientem a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi. Wszystko to po to, aby podmioty uchylające się od uznania zasadności praw do zadośćuczynienia lub też zaniżające kwotę odszkodowania, zostały zmuszone do uznania racji klienta.

Wśród specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej z Łodzi dotyczących finalizacji procesu wypłaty odszkodowania na rzecz naszych klientów znajdują się roszczenia majątkowe i osobowe z zakresu szkód powstałych na skutek:

  • śmierci osoby bliskiej,
  • choroby zawodowej,
  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku w pracy,
  • odpowiedzialności cywilnej (odszkodowania z zakresu OC pojazdu lub też np. skutków niekompetencji biura rachunkowego),
  • uszkodzenia pojazdów mechanicznych,
  • wypadku w miejscu publicznym zw. z zaniedbaniem właściciela posesji,
  • błędu w sztuce lekarskiej,
  • zniszczenia mienia związanego z utratą jego wartości rynkowej.

Wartością dodaną skorzystania z naszej pomocy jest nie tylko sprawne dochodzenie praw do pełnego odszkodowania, ale również zapewnienie klientowi finansowego zadośćuczynienia za fakt, iż proces ten musiał zostać przekazany w nasze ręce, by w/w zdarzenia znalazły sprawiedliwy finał.

Nasza kancelaria adwokacka z Łodzi jest w stanie podjąć się sprawy odszkodowania na każdym etapie jej rozwoju – od likwidacyjnego, aż po te toczące się na drodze sądowej.

Newsletter

Zapisz się do darmowej subskrybcji naszych wiadomości.


Wyświetl większą mapę
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Andrzej Śmigielski

ul. Piotrkowska 270 lok. 408,
90-361 Łódź
Tel. 43 823 55 55
Fax. 42 684 12 08
Tel. kom. 691 391 495
E-mail andrzej.smigielski@adwokatura.pl

Godziny: 10:00 - 18:00.
Kancelaria Andrzej Śmigielski © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2012